Inspirow@nka

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienny krzyż – KSIĄŻNICA

Kamienny krzyż – KSIĄŻNICA: Książnica ((powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania znajduje się po prawej stronie za rowem przy drodze do Kiełczyna. Źródło: http://jaktrafic.org https://polska-org.pl/514336,Ksiaznica,Krzyz_pokutny_Ksiaznica.html

Kamienny krzyż – KIEŁCZYN

Kamienny krzyż – KIEŁCZYN: Kiełczyn (powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania znajduje się przy samej drodze biegnącej na wprost kościoła. Krzyż pokutny przy głównej drodze, naprzeciwko dworu/pałacu w Kiełczynie. Źródło: http://jaktrafic.org https://polska-org.pl/515731,Kielczyn,Krzyz_pokutny_Kielczyn.html

Kamienne krzyże – WIRY

Kamienne krzyże – WIRY: Wiry (powiat świdnicki, województwo dolnośląskie) – dwa kamienne krzyże pokutny/pojednania znajdują się na szczycie dachu kościoła (brak pewności co do pokutności krzyża). Na szczytach północnym i południowym kościoła św. Michała Archanioła znajdują się dwa krzyże pokutne. Krzyż w południowym szczycie transeptu – uznawany za pokutny. Krzyż w szczycie prezbiterium (od wschodu) – uznawany za pokutny. Źródło: http://jaktrafic.org https://polska-org.pl/557865,Wiry,Krzyze_pokutne_Wiry.html

Kamienny krzyż – MYSŁAKÓW

Kamienny krzyż – MYSŁAKÓW: Mysłaków (powiat świdnicki, województwo dolnośląskie) – cztery kamienne krzyże pokutny/pojednania znajdują się w murze kościelnym od strony ulicy (jeden z nich w murze ogrodzenia 20 m na południe od pozostałych trzech krzyży). W murze cmentarnym przy kościele znajdują się cztery wmurowane krzyże. W murze otaczającym dawny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w miejscowości Mysłaków, naprzeciw domu nr 8, widoczne są trzy kamienne krzyże, … Czytaj dalej

Kamienny krzyż – MŁYNICA

Kamienny krzyż – MŁYNICA: Młynica (powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania znajduje się po prawej drogi z Młynicy do Słupic. Po lewej stronie drogi wiodącej ze Słupic (Schlaupitz) do wsi Młynica (Mellendorf), położonej w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki, nieopodal powstających na potęgę nowych domów (dawnej były tu tylko pola uprawne), dostrzec można kamienny, monolityczny krucyfiks. Brakuje mu jednego ramienia. Powszechnie zabytek ten … Czytaj dalej

Kamienny krzyż – DĘBOWA GÓRA

Kamienny krzyż – DĘBOWA GÓRA: Dębowa Góra (powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania znajduje się przy DW 384 obok dawnej Leśniczówki Kołaczów nr 8, ok. 600 m od skrzyżowania dróg w Kołaczowie. Według relacji lokatora sąsiedniego domu, krzyż został znaleziony latem 2013 podczas przebudowy drogi nr 384. Leżał pod cienką warstwą ziemi na jej poboczu, w miejscu gdzie odchodzi droga polna. Krzyż miał … Czytaj dalej

Kamienny krzyż – UCIECHÓW

Kamienny krzyż – UCIECHÓW: Uciechów (powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania wmurowany jest po prawej stronie schodów prowadzących do kościoła. Krzyż pokutny wmurowany w mur otaczający kościół św.Bartłomieja w Uciechowie po prawej stronie od bramy wejściowej na teren parafii. Źródła: http://jaktrafic.org https://polska-org.pl/514028,Uciechow,Krzyz_pokutny_Uciechow.html

Kamienny krzyż – RÓŻANA

Kamienny krzyż – RÓŻANA: Różana (powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania wmurowany jest po zewnętrznej stronie muru kościelnego, na lewo od bramki. Krzyż kamienny („pokutny”?) wmurowany w zewnętrzną stronę muru cmentarza przykościelnego, na lewo od bramki wejściowej; wym. ok. 90 x 79 cm; gnejs. Źródło: http://jaktrafic.org https://polska-org.pl/557157,Rozana,Krzyz_kamienny_Rozana.html

Kamienny krzyż – BRZEG DOLNY

Kamienny krzyż – BRZEG DOLNY: Brzeg Dolny (powiat wołowski, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania wmurowany jest po zewnętrznej stronie muru starego kościoła na osiedlu Warzyń, na prawo od bramy. Warzyń – kamienny krzyż (prawdopodobnie „pokutny”, pojednania) wmurowany w prawy słupek bramy kościelnej. Odkryty w 1976 r. Wymiary ok. : 90 x 65 cm, piaskowiec, ryt miecza. Źródło: http://jaktrafic.org https://polska-org.pl/3887626,Brzeg_Dolny,Krzyz_pokutny_Brzeg_Dolny_Warzyn.html

Kamienny krzyż – UJAZD GÓRNY

Kamienny krzyż – UJAZD GÓRNY. Ujazd Górny (powiat średzki, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania wmurowany jest w ogrodzeni kościoła od strony uliczki prowadzącej na parking przykościelny. Jest to jeden z najstarszych udokumentowanych tego typu zabytków; był wystawiony w roku 1400 za zabójstwo Petera Hoffmana. Krzyż pojednania w Ujeździe Górnym; widoczny z obu stron muru (co jest rzadkością) otaczającego kościół św. Marcina; wym. ok.: 75 x 80 x … Czytaj dalej