Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienny krzyż – MYSŁAKÓW

Kamienny krzyż – MYSŁAKÓW: Mysłaków (powiat świdnicki, województwo dolnośląskie) – cztery kamienne krzyże pokutny/pojednania znajdują się w murze kościelnym od strony ulicy (jeden z nich w murze ogrodzenia 20 m na południe od pozostałych trzech krzyży).

W murze cmentarnym przy kościele znajdują się cztery wmurowane krzyże.

W murze otaczającym dawny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w miejscowości Mysłaków, naprzeciw domu nr 8, widoczne są trzy kamienne krzyże, natomiast 22 m na S wstawiono, również po zewnętrznej stronie tego muru, czwarty kamienny krzyż w pozycji poziomej. Krzyż ten posiada poważnie uszkodzoną „główkę”, jak i dolną część trzonu. Aktualnie obiekt ten posiada wymiary 92x30x… cm,  materiał – granit.

Źródło:

Dodaj komentarz