Inspirow@nka

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienny krzyż – Stanowice

Kamienny krzyż – Stanowice: Stanowice (powiat świdnicki, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania znajduje się po prawej stronie wejścia do kościoła.

Być może to najstarszy, datowany krzyż pojednania w Polsce. Do niego może odnosić się umowa kompozycyjna o treści: „My, Beatrycze, księżna Śląska i władczyni Książa, chcemy aby wszystkim wyznawcom Chrystusa, do których dotrze ten dokument jako dowód, wiadomo było, że Konrad von Langinberc, były stanowicki młynarz pozbawiony został życia przez Konrada, byłego zarządcę majątku w Pasiecznej. Za zabójstwo tego człowieka, brat Günther, obecny administrator klasztoru zaproponował żonie, dzieciom i pozostałym krewnym zabitego stosowną przyzwoitą kwotę, którą zatwierdziła Rada Zaufanych Mężów. Żona, dzieci i bliżsi krewni, którzy obecni byli przy ugodzie i przyjęli kwotę ustaloną na 12 marek, złożyli swoje podpisy. Sumę półtorej marki otrzymał ponadto sługa zabitego za odniesione obrażenia, a chirurg, który udzielił mu pomocy jedną markę. Na znak ugody wzniesiony został na miejscu zbrodni krzyż. Wszyscy wymienieni po zatwierdzeniu ugody zrezygnowali w sądzie, w obecności wójta, ławników, z wszelkich działań. mogących mieć charakter zemsty, dziękując za korzystne warunki ugody. Ażeby żadna z wyżej wymienionych osób nie dopuściła się pogwałcenia ugody, postanowiliśmy opatrzyć dokument naszą pieczęcią i pieczęciami brata Günthera, administratora klasztornego i obywatela Strzegomia, nadając mu moc prawną. Jako świadków ugody pojednawczej wymienia się […], oraz wielu innych godnych zaufania ludzi. Sporządzono ręką Konrada, rektora szkół strzegomskich w dniu 4 grudnia w roku pańskim 1305″.

Jest to fragment być może największego krzyża kamiennego/pokutnego w Polsce; po rekonstrukcji trzonu miałby wysokość ok. 4 m. Został odnaleziony na głębokości 2 m przy budowie szamba. Podczas wielkiej wichury 5 września 2020 roku spadła na niego głowica hełmu wieńczącego kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa., w wyniku czego krzyż został zniszczony.

Źródło:

Dodaj komentarz