Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienne krzyże i kapliczka – Glinica

Kamienne krzyże i kapliczka – Glinica

Kamienne krzyże i kapliczka – Glinica: Glinica (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie) – znajdują się tutaj dwa kamienne krzyże pokutne/pojednania oraz kamienna kapliczka. Jeden z krzyży znajduje się po południowej stronie placu przed kościołem, drugi – pod murem otaczającym kościół, na prawo od bramy. Kapliczka pokutna znajduje się na końcu wsi.

Kamienne krzyże i kapliczka – Glinica

Kamienny krzyż stojący przy murze cmentarnym, na prawo od bramki wejściowej, okryty bluszczem; wym. ok.: 175 x 120 x 15 cm, granit.

Drugi krzyż pokutny w Glinicy – na placyku przed kościołem. Granitowy krzyż stojący obok domu nr 18; wym. ok. 145 x 85 x 15 cm, dawniej mocno pochylony w prawo.

Piaskowcowa kapliczka z zatartym rytem włóczni (i zachowaną kratą) stojąca w pobliżu domu nr 11; wym. ok. 130 x 25 x 25 cm; datowana na okres wojny trzydziestoletniej. Jedyny tego typu zabytek z rytem narzędzia zbrodni i zachowaną kratą; z tyłu mocno zatarta data (na końcu „5”). Pod drewnianym słupkiem z półką na kwiaty ukryto dawniej ryt miecza/włóczni (?) wskazujący na pokutny charakter kapliczki.

Glinica

Glinica (niem. Gleinitz) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa wrocławskiego.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisano:

  • kościół pw. śś. Antoniego i Macieja, z 1739 r. – XVIII wieku
  • cmentarz przy kościele
  • ogrodzenie, murowane z bramą

inne zabytki

  • dwa granitowe monolitowe krzyże nieznanego wieku i powodu fundacji; przypisuje się im pokutny charakter, ale jest to hipoteza oparta na błędnym założeniu, że wszystkie stare kamienne krzyże zapomnianego pochodzenia, są krzyżami pokutnymi.
  • monolitowa kapliczka prawdopodobnie z XVII w.; podobnie jak granitowym krzyżom przypisywany jest jej często pokutny charakter i podobnie jak w ich wypadku nie ma do tego żadnych podstaw poza nieuprawnionym założeniem, że kapliczki w takiej formie są kapliczkami pokutnymi.

Źródło:

Dodaj komentarz