Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienne krzyże – Krzeszów

Kamienne krzyże – Krzeszów

Kamienne krzyże – Krzeszów: Krzeszów (powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie) – znajdziemy tutaj dwa kamienne krzyże pokutne/pojednania – jeden z krzyży stoi na prywatnej posesji Benedyktyńska nr 6 po prawej stronie drogi do Krzeszówka, drugi – w polu po prawej stronie drogi z Czadrowa do Krzeszowa.

Kamienne krzyże – Krzeszów

Krzyż stoi pod nowym adresem: ul. Benedyktyńska 6 (dawniej Krzeszów 151). Krzyż kamienny w Krzeszowie; stojący po zachodniej stronie drogi do Krzeszówka, w ogrodzie domu nr 6; wym.: 107 x 49 x 27 cm; piaskowiec.

Kamienne krzyże – Krzeszów

Jadąc z Krzeszowa w kierunku Czadrowa, w polu po lewej stronie drogi znajdziemy średniowieczny krzyż pokutny. Krzyż jest wkopany tyłem do drogi. Od drugiej strony ma głębokie wydrążenie i pozostałość rytu miecza.

Kamienne krzyże – Krzeszów

Krzeszów

Krzeszów (niem.Grüssau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra.

Wieś położona w Sudetach Środkowych, w Kotlinie Krzeszowskiej, nad rzeką Zadrną, u ujścia jej lewego dopływu Cedronu na wysokości 450–470 m n.p.m.

Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

 • zespół klasztoru cystersów, obecnie benedyktynek, z XVIII w.:
  • kościół klasztorny (bazylika mniejsza) pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, z lat 1728–1735
  • mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich
  • klasztor
  • dom opata
  • ogród klasztorny
  • kościół pomocniczy pw. Józefa, z lat 1690–1696
  • plebania
  • oficyna (dawna apteka, browar), obecnie restauracja, z XVI, XIX w.
  • dom nr 285, dawny budynek administracji
  • budynek nr 255, z początków XIX w.
  • dom nr 256, z XVIII w., koniec XIX w.
  • dom, obecnie punkt obsługi pielgrzymów, z 1730 r., XIX, XX w.
  • budynek mieszkalno-gospodarczy „Długi Dom”, z XVI w., przebudowany w 1730 r., i w pierwszej połowie XIX w.
  • budynek mieszkalno-gospodarczy nr 254, z XVIII w., XIX w.
  • wozownia
  • budynek bramny, z XVI w., XVIII w.
  • cmentarz klasztorny
  • ogrodzenie cmentarza z bramą
  • mur graniczny opactwa, z XVI-XX w.
  • brama ogrodowa
  • dwie kaplice przy murze granicznym
 • kaplice na kalwarii
 • kaplica Grota Narodzenia Pańskiego w przysiółku Betlejem, z 1674 r., 1927 r.
 • pawilon opata „Na Wodzie” w Betlejem, drewniany, z 1730 r.
 • dom nr 288, tzw. Betlejem z XVIII w., koniec XIX w.

inne zabytki:

 • dawny kościół ewangelicki w Krzeszowie

Ponadto na Górze Świętej Anny na wschód od miejscowości, znajduje się zrekonstruowana barokowa kaplica św. Anny z 1623 r.

Źródło:

Dodaj komentarz