Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienny krzyż [1/2] – Zwrócona

Kamienny krzyż [1/2] – Zwrócona

Kamienny krzyż [1/2] – Zwrócona: Zwrócona (powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie) – w miejscowości znajdziemy dwa kamienne krzyże pokutne/pojednania, jeden z nich posadowiono na prawo od bramy kościelnej, pomiędzy przyporami muru, drugi – w polu, obok zniszczonej kapliczki, ok. 1 km na południe od wsi, ukryty wśród drzew.

Kamienny krzyż [1/2] – Zwrócona

Krzyż kamienny w Zwróconej; przed murem otaczającym kościół śś. Piotra i Pawła, między 4 a 5 przyporą od wejścia; z utrąconym ramieniem; wym. ok. 125 x 71 x 13; granit; krzyż przeniesiony w 1995 r. z Sulisławic gdzie przy polnej drodze służył za kładkę na rowie z wodą.

Kamienny krzyż [1/2] – Zwrócona

Zwrócona

Zwrócona (niem. Protzan) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie.

W latach 1945–1954 miejscowość była siedzibą gminy Zwrócona w województwie wrocławskim. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego. Wieś jest siedzibą parafii.

W roku 1295, w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, miejscowość wymieniono jako villa Weswrocena.

Jedna z najstarszych wsi na Przedgórzu Sudeckim, założona na surowym korzeniu na początku XII wieku przez Dobrogosta i pierwotnie nosząca jego imię. Ofiarowana przez księcia Bolesława Wysokiego cystersom z Lubiąża, stała się drogą wymiany własnością Dzierżykraja Stoigniewa spod Jawora. Jego syn Stoigniew Młodszy jako zadośćuczynienie za popełnioną zbrodnię przekazał część wsi klasztorom w Trzebnicy i Lubiążu. W I połowie XIII w. obie części stały się własnością biskupa wrocławskiego i od tego czasu wieś nosi obecną nazwę. Do 1810 była własnością kościelną.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

  • kościół pw. św. Piotra i Pawła z XIV w., pierwotnie gotycki, przebudowany w XVI-XIX w. Pierwotną świątynię w tej miejscowości wymieniono jeszcze w 1318 r. Obecna budowla jest zapewne średniowieczna w swym trzonie, została jednak poważnie przebudowana w XVII wieku. Z czasów gotyku zachował się ostrołukowy, profilowany portal, możliwe, że z końca XIV w. jak oceniał Hans Lutsch w końcu XIX wieku oraz wieża, w czasach nowożytnych nadbudowana i zwieńczona baniastym hełmem prześwitowym.
  • dwór, obecnie dom nr 30, z połowy XVIII w., początek XX w.
  • budynek gospodarczy, szachulcowy

inne zabytki:

  • dawny cmentarz parafialny, rozciąga się wokół kościoła, otoczono go zabytkowym murem z bramą zwieńczoną attyką w formie tzw. jaskółczego ogona, pochodzącą prawdopodobnie z drugiej połowy XVI w.

Źródło:

Dodaj komentarz