Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienny krzyż – Świdnica Polska

Kamienny krzyż – Świdnica Polska

Kamienny krzyż – Świdnica Polska: Świdnica Polska (powiat średzki, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania jest wmurowany na zewnątrz muru kościelnego na lewo od bramy.

Kamienny krzyż – Świdnica Polska

Krzyż pokutny, granit, wmurowany w mur cmentarza przykościelnego na jego południowo-zachodnim odcinku XIV-XVI w., w obecnym miejscu znajduje się od co najmniej 1920 r.
[za:] Studium wartości kulturowych gminy Kostomłoty

Kamienny krzyż – Świdnica Polska

Kamienny krzyż wmurowany po zewnętrznej stronie muru otaczającego teren kościoła św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej; pęknięty u góry, wym. ok.: 125 x 90 cm, granit (piaskowiec?); „Przed oszpeceniem polegającym na niedbałym otynkowaniu muru i krawędzi krzyża, należał on do najpiękniej eksponowanych krzyży pokutnych na Śląsku” – A. Scheer.

Kamienny krzyż – Świdnica Polska

Świdnica Polska

Świdnica Polska (niem. Polnisch Schweinitz) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Kostomłoty. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1245, odnotowano istnienie wsi Zuidnica w dokumentach Bistumot. W roku 1303 odnotowano nazwę wsi jako Swidnitz, a w roku 1322 Polnisch Swidnitz.

W roku 1329 opisano wygląd wsi, jest nim zapis dziesięciny przeznaczonej na budowę kościoła. Od 1335 roku istnieje w Świdnicy Polskiej parafia pw. św. Jadwigi (wcześniej Sankt Hedwige). W roku 1348 biskup wrocławski nabył najwyższe prawo w stosunku do wsi i posiadał je do XIX wieku. Roku 1353 stan posiadania wsi wynosił 32 włóki, 3 należały do sołtysa, 3 do plebana i 26 do zamieszkujących wieś chłopów. W roku 1786 we wsi znajdowała się parafia, szkoła, sklep i wiatrak, wieś liczyła 219 mieszkańców. W roku 1845 prawa do wsi przeszły z biskupstwa wrocławskiego na rodzinę Wilamowitz-Moellendorf, we wsi mieszkało 326 osób w tym ksiądz i kowal.

Przed 1945 we wsi znajdowały się szkoła, poczta, gospoda Thomasa Toska oraz sklep kolonialny. Świdnica Polska słynęła wówczas z wyjątkowo urodzajnych sadów wiśniowych i hodowli bydła mlecznego. W roku 1939 nazwę zmieniono na Schweinitz bei Kanth, wieś wówczas liczyła 446 mieszkańców. Podczas II wojny światowej we wsi pracowali robotnicy przymusowi z Polski i Czech. Wkraczająca w roku 1945 Armia Czerwona sterroryzowała mieszkańców, a kilkoro z nich straciło życie (m.in. rozstrzelano proboszcza Josefa Spittlera).

W 1946 roku ludność niemiecka została wysiedlona, a wieś zasiedlono napływową ludnością polską (część stanowili Polacy z Kresów). W roku 1787 w Świdnicy Polskiej urodził się Ignaz Ritter.

Źródło:

Dodaj komentarz