Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienne krzyże – Świebodzice

Kamienne krzyże – Świebodzice

Kamienne krzyże – Świebodzice: Świebodzice (powiat świdnicki, województwo dolnośląskie) – znajdziemy tutaj aż cztery kamienne krzyże pokutne/pojednania. Jeden z nich znajdziemy przy wjeździe na obwodnicę, przed ogrodzeniem ogródków działkowych. Trzy znajdują się na terenie dzielnicy Ciernie: naprzeciw posesji nr 93, kilkadziesiąt metrów od mostu na Pełcznicy, w ogrodzie gospodarstwa nr 40 oraz wmurowany na lewo od wejścia do gospodarstwa nr 39.

Kamienne krzyże – Świebodzice

Krzyż pokutny – Świebodzice

Krzyż pokutny znajduje się na obrzeżach Świebodzic po południowej stronie drogi do Świdnicy koło ogródków działkowych, za stacją paliw Orlen. Jest to krzyż typu łacińskiego wykonany ze zlepieńca. Wymiary zabytku to 121 x 95 x 26 cm. Jak podają autorzy strony www.labiryntarium.pl „pomnik ten opisywano już w 1910 r. w dziele: Alte Steinkreuze in Schlesien, autorstwa Paula Kutzera. Legenda głosi, że krzyż ten powstał w wyniku kłótni dwóch młodzieńców, postrzygaczy owiec, którzy posprzeczali się o rękę pewnej dziewczyny, w wyniku czego jeden z nich został śmiertelnie ugodzony nożycami. W podaniu tym może być źdźbło prawdy, gdyż w momencie odkopywania krzyża na pobliskim polu odkryto również przy nim nożyce do strzyżenia owiec.”

Krzyż kamienny (pokutny) w Świebodzicach. Dawniej znajdował się kilkadziesiąt metrów dalej, przeniesiono go w związku z budową obwodnicy. Posadowiony w obecnej lokalizacji w grudniu 1989 roku.
Wymiary: 99x98x25 cm, wykonany ze zlepieńca. Wzmiankowany w 1910 roku przez P. Kutzera, który napisał:
Krzyż z szarogłazu, wysokości 1,16 m, pochylony do przodu,
przed Świebodzicami, przy szosie świdnicko-świebodzickiej,
na lewym skraju pola i przy słupku kilometrowym 11,8

Krzyże kamienne – Świebodzice/Ciernie

Krzyż I – na PnW skraju wsi, ze mostem na Pełcznicy, po prawej stronie. Ten krzyż sklejono (dawniej leżał). Przy ogrodzeniu posesji nr 92 w Cierniach; wym. ok.: 90 x 85 x 25 cm, zlepieniec.

Krzyż II – w ogrodzie domu nr 40; widoczny z drogi przez siatkę ogrodzenia, wym. ok. 120 x 70 x 25 cm, zlepieniec.

Krzyż III – średniowieczny krzyż kamienny w Cierniach, dzielnicy Świebodzic, w murze gospodarstwa nr 39,wym. ok. 65 x 50 cm, piaskowiec.

Źródło:

Dodaj komentarz