Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienne krzyże – Nowy Waliszów

Nowy Waliszów (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie) – znajdziemy tutaj dwa kamienne krzyże pokutne/pojednania. Jeden z nich znajduje się przy płocie otaczającym kościół po wewnętrznej stronie na lewo od bramy wejściowej, a drugi umieszczony jest w szczycie nawy kościoła.

Kamienne krzyże - Nowy Waliszów

Pierwotnie krzyż pokutny znajdował się w innym miejscu.
20.06.1987 r. członkowie kłodzkiej sekcji Bractwa Krzyżowców, dokonali zmiany lokalizacji krzyża pokutnego w Nowym Waliszowie. Akcję zorganizowała Oddziałowa Komisja Opieki nad Zabytkami w Bystrzycy Kłodzkiej. W pracach uczestniczyło ponad 30 osób z Bystrzycy Kłodzkiej, Gorzanowa, Starego i Nowego Waliszowa oraz Świdnicy. Przy pomocy ciągnika rolniczego, wykopany z ziemi krzyż pokutny ( o długości 133 cm) przetransportowano z miejsca dotychczasowego posadowienia (gdzie był zagrożony). Wkopano go w miejscu dobrze eksponowanym, nie kolidującym z istniejącymi obiektami, na skarpie po wewnętrznej stronie ogrodzenia, po lewej stronie wejścia do kościoła w Nowym Waliszowie. Pod krzyżem zakopano butelkę z listą uczestników akcji, opatrzoną także pieczęciami Bractwa. Obok krzyża, na ogrodzeniu umieszczono tabliczkę informacyjną.
Krzyż wykuty z piaskowca ma wymiary: 82x63x21 cm, z dobrze czytelnym rytem strzałki o długości 22 cm.
Źródło: „Bractwo Krzyżowców”. PTTK o/Świdnica, listopad 1987. Zeszyt nr 9, strona 4. [Wynotował: Stan]

Kamienne krzyże - Nowy Waliszów

Kamienny krzyż w szczycie wschodnim kościoła.

Kamienne krzyże - Nowy Waliszów

Nowy Waliszów

Nowy Waliszów jest dużą wsią łańcuchową o długości około 4 km, leżącą na wschód od Bystrzycy Kłodzkiej, pomiędzy pasmem Krowiarek a Wysoczyzną Idzikowa, na wysokości około 430-540 m n.p.m.

Pierwsza wzmianka o Nowym Waliszowie pochodzi z roku 1336, wieś należała wtedy do dóbr Pannwitzów. Dokument z roku 1384 wspomina istnienie we wsi kościoła. W tym czasie część wsi była dziedzicznym wolnym sołectwem. W latach 1618-1620 w miejscowości doszło do rozruchów, kiedy wojska cesarskie siłą usunęły protestanckiego pastora. Mieszkańcy sprowadzili go z powrotem i potrzebna była ponowna interwencja. W roku 1748 wieś należała do rodziny von Fröbel. W roku 1840 roku były tu 223 domy, kościół, folwark, wapiennik, 4 młyny wodne, tartak, browar i gorzelnia.

Źródła:

Dodaj komentarz