Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Co wspólnego ma Zbigniew Herbert i bigos? ;)

Zapraszam na kolejny artykuł należący do cyklu szkolnych inspiracji. Stawiam dziś Wam bardzo kontrowersyjne pytanie… Co wspólnego ma Zbigniew Herbert i bigos?

Co wspólnego ma Zbigniew Herbert i bigos? ;)

Co wspólnego ma Zbigniew Herbert i bigos? 😉

Co wspólnego ma Zbigniew Herbert i bigos? ;)

Dla uczniów mojej szkoły odpowiedź jest już jasna – rok 2018 był rokiem Zbigniewa Herberta, a z wierszy (także i tego poety) stworzyć można całkiem nowe utwory, mieszając ich frazy i zadania, jak w bigosie właśnie. Dowiedzieli się oni tego na lekcji w dniu 21 marca 2018 roku – z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji.

Co wspólnego ma Zbigniew Herbert i bigos? ;)

Czym jest poezja i jak ją rozumiemy?

Rozpoczęliśmy od rozmowy o poezji – czym jest i jak ją rozumiemy. Następnie przeczytaliśmy wiersz Wisławy Szymborskiej “Niektórzy lubią poezję” i interpretowaliśmy go.

Nie­któ­rzy –
czy­li nie wszy­scy.
Na­wet nie więk­szość wszyst­kich ale mniej­szość.
Nie li­cząc szkół, gdzie się musi,
i sa­mych po­etów,
bę­dzie tych osób chy­ba dwie na ty­siąc. […]

Po­ezję –
Tyl­ko co to ta­kie­go po­ezja.
Nie­jed­na chwiej­na od­po­wiedź
na to py­ta­nie już pa­dła. […]

[źródło]

Kolejnym etapem lekcji była prezentacja fragmentów filmu “Stowarzyszenie Umarłych Poetów” i rozmowa na temat przedstawionej tam lekcji, postawie nauczyciela, sposobie traktowania poezji… Ostatnim elementem lekcji było stworzenie – z pociętych na wersy utworów Zbigniewa Herberta – nowych, własnych wierszy (praca w grupach). Lekcja stała się też pretekstem do przypomnienia i utrwalenia najważniejszych wiadomości o liryce.  

[zdjęcia efektów pracy uczniów robione przed korektą błędów]

Co wspólnego ma Zbigniew Herbert i bigos? ;)
lekcja
Co wspólnego ma Zbigniew Herbert i bigos? ;)
Co wspólnego ma Zbigniew Herbert i bigos? ;)
lekcja
lekcja

Wykorzystane źródła:

Inspiracją do przeprowadzenia “zmiskowanej” lekcji stały się:  

  • lekcja An Ki z Gdańska KLIK
  • lekcja Wioletty Rafałowicz KLIK
  • informacje na temat roku Zbigniewa Herberta  KLIK

Dodaj komentarz