Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienne krzyże w Wierzbnej

Wierzbna (powiat świdnicki, województwo dolnośląskie) – w miejscowości znajdziemy aż osiem kamiennych krzyży pokutnych/pojednania. Pięć z nich znajduje się w dawnym parku podworskim (na terenie zespołu pałacowego), dwa – za murem na terenie kościoła, jeden – przy byłej szkole podstawowej ul. Świdnicka 1.

Kamienne krzyże w Wierzbnej

Na terenie parku pałacowego , latem mocno zasłonięte zielenią, stoją tajemnicze kamienne krzyże pokutne. Legenda głosi, że stanowią one pamiątkę po mordzie, jakiego dokonał pewien młody mężczyzna, który powróciwszy z wojny trzydziestoletniej zastał swą narzeczoną w objęciach innego. Gdy nadszedł dzień ślubu niewiernej, zaczaił się przy lokalnej drodze, gdzie podążać miał weselny orszak i we właściwej chwili rzucił się na idących i po kolei rozsiekał: pannę młodą, jej męża, świadków i rodziców. Łącznie siedem osób.

Kamienne krzyże w Wierzbnej


To oczywiście tylko tragiczna legenda. W rzeczywistości krzyże stanęły tutaj w XIX stuleciu, kiedy ktoś pozbierał je z pobliskich pól. Z początku było ich siedem. Przed II wojną światową jeden z krzyży został przeniesiony na rozwidlenie polnych dróg do Pankowa i Gołoszyc.

Kamienne krzyże w Wierzbnej


Kamienne krzyże pojednania:
1) łaciński wykonany z granitu. Wymiary: 100x73x22 cm. Wraz z czterema pozostałymi krzyżami znajduje się w parku przypałacowym
2) maltański, granitowy z wyrytą dolną aureolą. Wymiary: 113x85x27 cm 
3) maltański wykonany w granicie. Wyryta jest na nim włócznia o wymiarach 120×7 cm. Wymiary krzyża: 172x85x23 cm 
4) maltański, granitowy z wyrytą pełną aureolą i mieczem. Wymiary: 147x68x36 cm.
5) maltański, granitowy. Wymiary: 96x83x15 cm 
6) łaciński wykonany z piaskowca. Wyryta jest na nim kusza. Znajduje się przy ogrodzeniu dawnej szkoły
7) łaciński, granitowy. Stoi 1,5 km od Wierzbnej przy rozwidleniu dróg polnych do Pankowa i Gołaszyc (w 1930 r. został przeniesiony w to miejsce z parku przypałacowego w Wierzbnej)
8) W XVII w. przy skrzyżowaniu dróg (w miejscu dzisiejszej neogotyckiej kaplicy), stał ósmy krzyż kamienny. Wedle zapisu pochodzącego z kroniki klasztoru krzeszowskiego, krzyż ten został zbezczeszczony przez woźnicę, którego wóz utknął na skrzyżowaniu dróg w błocie. Nie mogąc zmusić konia do wyciągnięcia wozu, uderzył on w złości batem w umieszczoną na krzyżu figurkę Chrystusa. Jak donosi kronika klasztorna, spotkała go surowa kara – uschła mu ręka i zmarł w biedzie. Na polecenie ówczesnego opata krzeszowskiego Martinusa Claveu, krzyż został przeniesiony do Krzeszowa i ustawiony w kościele. Nazywano go „krzyżem wierzbneńskim” i noszono na procesjach. W miejscu krzyża wzniesiona została w XVII w. barokowa kapliczka pokutna. [Opracowanie – Bogdan Mucha]

Kamienne krzyże w Wierzbnej

Krzyże I – V

1) łaciński wykonany z granitu. Wymiary: 100x73x22 cm.
2) maltański, granitowy z wyrytą dolną aureolą. Wymiary: 113x85x27 cm 
3) maltański wykonany w granicie. Wyryta jest na nim włócznia o wymiarach 120×7 cm. Wymiary krzyża: 172x85x23 cm 
4) maltański, granitowy z wyrytą pełną aureolą i mieczem. Wymiary: 147x68x36 cm.
5) maltański, granitowy. Wymiary: 96x83x15 cm 

Kamienne krzyże w Wierzbnej

Krzyż VI

Krzyż pokutny znajdujący się za ogrodzeniem przy budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbnej. Łaciński, wykonany z piaskowca. Krzyż stojący koło szkoły ma wyraźny ryt kuszy (widoczny od tyłu).

Kamienne krzyże w Wierzbnej

Krzyże VII-VIII

Krzyże zostały przeniesione na teren cmentarza przykościelnego przy kościele Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej w grudniu 2014 roku. Jeden z nich stał dawniej przy skraju lasu przy drodze do Gołaszyc, a drugi przy polnej drodze do Kalna. TUTAJ informacja o okolicznościach przeniesienia.

Kamienne krzyże w Wierzbnej

Źródło informacji:

Dodaj komentarz