Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienny krzyż w Chocieborzu

Chociebórz (powiat nyski, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania znajduje się na miedzy, przy drodze do Osiny Wielkiej, ok 80m od słupa granicznego św. Jana (odnaleziony został w 1990r. ).

Kamienny krzyż w Chocieborzu

Krzyż stoi po prawej stronie polnej drogi do Osiny, ok. 80 m. przed kamieniem granicznym Św. Jana (stojącym po lewej stronie drogi).

Kamienny krzyż w Chocieborzu

Kamienny (granitowy), pozbawiony ramienia krzyż przy drodze polnej w Chocieborzu, ok. 50 m od drogi do Osiny Wielkiej; wym. ok.: 80 x 45 x 20 cm., wg legendy związany z bójką dwóch handlarzy bydłem zmierzających z utargiem tą drogą; wg innej związany z zabójstwem przez rodzeństwo z Chocieborza w 1377 r. założyciela wsi Wechczewicz – Henryka Wechczewicza.

Kamienny krzyż w Chocieborzu

Monolitowy kamienny krzyż nieznanego pochodzenia i wieku, być może późnośredniowieczny, przy skrzyżowaniu dróg polnych, ok. 80 m od słupa granicznego św. Jana (odnaleziony w 1990 r.). Krzyż określany jest czasem jako krzyż pokutny, ale stwierdzenia takie nie mają oparcia w żadnych dowodach i ukute są wyłącznie na nieuprawnionym, błędnym założeniu, że wszystkie kamienne monolitowe krzyże, nieznanego wieku i pochodzenia, są krzyżami pokutnymi.

Kamienny krzyż w Chocieborzu

Źródło informacji:

Dodaj komentarz