Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Kamienne krzyże w Węgrach [1]

Węgry (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie) – trzy kamienne krzyże pokutne/pojednania znajdują się w murze okalającym cmentarz przykościelny.

Kamienne krzyże w Węgrach

Kościół św. Jadwigi w Węgrach i przykościelny cmentarz otacza kamienny mur, w który wbudowane są trzy – sporych rozmiarów – krzyże pokutne/pojednania.

Kamienne krzyże w Węgrach

Krzyż I – granitowy krzyż (jeden z trzech) wmurowany po zewnętrznej stronie muru przykościelnego, na prawo od bramki wejściowej; wym. ok. 155 x 75 cm. Krzyż pierwotnie był obiektem wolno stojącym i być może został wmurowany odwrotną stroną.

Kamienne krzyże w Węgrach

Krzyż II – najwyższy krzyż na Dolnym Śląsku – 2,42 m. Granitowy krzyż (jeden z trzech) wmurowany po zewnętrznej stronie muru przykościelnego, jako drugi na prawo od bramki wejściowej; wym. ok. 235 x 95 cm.

Kamienne krzyże w Węgrach
Kamienne krzyże w Węgrach

Krzyż III – trzeci z krzyży pokutnych osadzonych w murze cmentarnym. Widać na nim wyryte narzędzie, którym dokonano zbrodni. W tym wypadku był to miecz (?). Granitowy krzyż (jeden z trzech) wmurowany po zewnętrznej stronie muru przykościelnego, jako trzeci na prawo od bramki wejściowej; wym. ok. 155 x 75 cm; wyryty krzyż (?).

Kamienne krzyże w Węgrach

Źródło informacji:

Dodaj komentarz