Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Wiatrak w Sulmierzycach

Sulmierzyce to miasto w powiecie krotoszyńskim, liczące niespełna trzy tysiące mieszkańców, z unikatowym drewnianym ratuszem miejskim. 

Wiatrak w Sulmierzycach

My jednak odwiedziliśmy je w poszukiwaniu wiatraka. Na północnym krańcu miasta, przy drodze do Chwaliszewa przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Ceglarskiej, stoi jedyny z zachowanych w Sulmierzycach dawnych wiatraków.  Na początku XVII w. w Sulmierzycach pracowało 12 wiatraków. Do chwili obecnej zachował się tylko jeden.

Wiatrak w Sulmierzycach

Wiatrak koźlak powstał w 1795 r. Taka data widnieje na jego mącznej belce. Właścicielem wiatraka był Jakub Kokot. W 1891 r. obiekt został wyremontowany. Ze względu na umieszczenie tej właśnie daty na podkładce pod mącznicą przypuszczać należy, że został on wówczas zdemontowany, być może nawet przeniesiony z innego miejsca. Ostatnim właścicielem młyna wiatrowego był Roman Gendziorowski. Obecnie obiekt ten jest własnością władz miasta.

Wiatrak w Sulmierzycach

Wokół wiatraka wyodrębniono młynisko czyli plac w kształcie kwadratu. Wiatrak stoi na niewielkim, okrągłym nasypie. Niestety, do dnia dzisiejszego nie zachowały się jego ramiona. Kilkanaście lat temu zostały one zniszczone podczas gwałtownej wichury. W 1982 r. wykonano część prac remontowo-konserwatorskich. Rok później wiatrak wpisany został do rejestru zabytków. W 2007 roku przeprowadzono zewnętrzną konserwację oraz zamontowano śmigi wiatraka. W 2009 roku przeprowadzono prace remontowe, które są kontynuacją wcześniejszych remontów i obejmują wymianę i konserwację elementów konstrukcji i wyposażenia wiatraka. 12 września 2009 r. miał miejsce częściowy odbiór robót. Naprawiono schody zewnętrzne i wewnętrzne, wymieniono podłogi II poziomu, naprawiono koło paleczne, uzupełniono oczep, wymieniono rygiel, uzupełniono złącza ciesielskie, wymieniono zęby wału, naprawiono hamulec i uzupełniono kamienie młyńskie. 3 maja 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego wiatraka połączone z nadaniem imienia. Od tego dnia wiatrak nosi imię „Jakub” od pierwszego właściciela Jakuba Kokota i jest udostępniony do zwiedzania.

Wiatrak w Sulmierzycach

ZABYTKOWY WIATRAK „JAKUB” – Obiekt udostępniony zwiedzającym kontakt: Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej tel. 728 473 194, bilety wstępu: 4 zł, 3 zł.

Wiatrak w Sulmierzycach

Źródła informacji:

Wiatrak w Sulmierzycach

Wiatrak w Sulmierzycach oglądałam i fotografowałam 20 września 2014 roku.

Dodaj komentarz