Inspirow@nka

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy
/Éric-Emmanuel Schmitt/

Krzyż pokutny w Groblicach/Jankowicach

Groblice (powiat wrocławski, województwo dolnośląskie) – kamienny krzyż pokutny/pojednania stoi na granicy wsi Groblice i Jankowice.

Krzyż pokutny w Groblicach/Jankowicach

Krzyż z Groblic można odnaleźć na polu, na łuku polnej drogi pomiędzy Groblicami a Jankowicami Wrocławskimi, w odległości około 100 metrów od drogi krajowej Oława- Wrocław(po prawej stronie jadąc od Wrocławia).

Krzyż pokutny w Groblicach/Jankowicach

Kamienny krzyż pokutny bez ramion stoi przy polnej drodze do Jankowic. Jest widoczny po południowej stronie szosy między Groblicami a Jankowicami. Granitowy, wym. ok. 220 x 50 x 10 cm.

Krzyż pokutny w Groblicach/Jankowicach

Nie odnaleziono jeszcze umowy pojednawczej (Sűhnewertrage) ani umowy ugodowej (Compositio) więc nie znane jest dokładne datowanie postawienia krzyża. Tablice informacyjne stawiane przy kamiennych krzyżach uległy już dezaktualizacji. Na „starej tablicy” zawarta jest niewłaściwa nazwa „Krzyż pokutny” zamiast właściwej nazwy „Kamienny krzyż”. Nie możemy podawać nazwy „Krzyż pokutny” gdyż nie odnaleziono jeszcze żadnego dokumentu który by potwierdzał nakaz wystawienia takiego krzyża jako wyraz „pokuty”. Lokalizacja: krzyż posadowiony przy polnej drodze w odległości około 1100 m od zabudowań w Groblicach w kierunku E oraz 180 m na S od szosy Wrocław – Oława. GPS: N-51o00’04,85”, E-17o11’23,75”. Wymiary i materiał: 197x104x14 cm, długość całkowita 277 cm, granit. Rys historyczny: w 1838 r. nieznany autor (podpisujący się „von E”) informował o kamiennym krzyżu stojącym przy drodze z Wrocławia do Oławy. […] W 1909 r. M. Hellmich również wymienił tę miejscowość – Groblice (Grebelwitz) w której występuje krzyż i nadając mu kolejny nr 160. W 1923 r. M. Hellmich dodał informację o krzyżu opisując go na s. 8, 19 i 25 – tak: na granicy pól z Jankowicami, na południe od szosy Wrocław – Oława. Wymiary: 192 x 40x 15 cm, granit. Zamieścił również jego sylwetkę w Tabl. Nr 4. Autor ten ponowił informację o tym krzyżu w 1931 r. W 1934 r. W. Steller informował o tym krzyżu w opracowaniu „Steinkreuze und Erinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, na s. 162. Również w okresie powojennym ukazywały się informacje o tym krzyżu – co między innymi podaję w poniższych informacjach o wypisach z literatury. W dniu 5 grudnia 1999 r. krzyż ustawiono w pozycji pionowej. W 2013 roku umieszczono obok krzyża tabliczkę z nazwą Krzyż Pokutny. [źródło]

Krzyż pokutny w Groblicach/Jankowicach

Źródła informacji:

Dodaj komentarz